حک

مجتبی باب الفتح

Kalker Hauptstrasse 233
51103 کلن
آلمان

تلفن تماس: 017663308699
ایمیل: info@hypermarkt.shop

شماره(های) شناسایی VAT: DE254597530

حل اختلاف جایگزین مطابق با بند 1 ماده 14 ODR-VO و بخش 36 VSBG:
کمیسیون اروپا بستری را برای حل و فصل اختلافات آنلاین (OS) فراهم می کند که می توانید آن را در https://ec.europa.eu/consumers/odr بیابید. ما نه موظف هستیم و نه تمایلی به شرکت در روند حل اختلاف در هیئت داوری مصرف کننده داریم.